Alcánzase o éxito convertendo cada paso nunha meta e cada meta nun paso.

C.C. Cortez