Aínda que nada cambie, se eu cambio, todo cambia.

Marcel Proust