Todos os triunfos nacen cando nos atrevemos a comezar.

Eugene Ware