En tempos de cambio quen estean abertos á aprendizaxe apropiaranse do futuro, mentres que aqueles que cren sabelo todo estarán ben equipados para un mundo que xa non existe..

Eric Hoffer